Bài giảng Cây Chè (PowerPoint) - Ths.Hoàng Văn Chung

By Bùi Ngọc Thuân

Loại : Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả : Ths.Hoàng Văn Chung

Chuyên ngành : Cây trồng

Định dạng : Powerpoint

Nguồn phát hành : ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Sơ lược : Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cây Chè từ đặc điểm sinh vật học điều kiện sinh thái  đến kĩ thuật trồng trọt và chế biến. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về cây chè tác giả đã lưu ý đến việc Miền núi hóa giáo trình giúp sinh viên hiểu rõ hơn và làm quen dần với địa bàn phát triển của cây Chè.

 


 

More...

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

By Bùi Ngọc Thuân

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả: GS.TS.Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông

Chuyên ngành: / Khoa học xã hội / Triết học

Nguồn phát hành: Chưa xác định

Sơ lược: Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học Mác - Lênin kinh tế học chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu. Giáo trình gồm mười hai chương đã trình bày khá chi tiết về Chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.

 


 

 

More...

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

By Bùi Ngọc Thuân

Tác giả : Lê Mậu Hãn Trình Mưu Mạch Quang Thắng 

Kiểu file : PDF

Nhà xuất bản : Bộ giáo dục và đào tạo

Kích thước : 2.61 MB

Năm xuất bản

Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Số trang : 193

Mục Lục:

Phần mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930).

Chương II: Đảng lãnh đạo đấu tranh dành chính quyền (1930 - 1945).

Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954).

Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Chương V: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 - 2006).

Chương VI: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng thắng lợi và bài học

 

 

More...

Bài giảng cây Lạc - Đậu tương - Th.s Ma Thị Phương

By Bùi Ngọc Thuân

Tên tài liệu : Bài giảng cây Lạc - Cây Đậu tương

Người soạn : Th.s Ma Thị Phương

Nguồn phát hành : ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Năm phát hành : 2008

Tóm tắt : Bài giảng cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tròng trọt những kiến thức cơ bản về nguồn gốc đặc điểm thực vật học yêu cầu ngoại cảnh và kỹ thuật trồng trọt thu hoạch cây Lạc và cây Đậu tương.

 

 

More...

Giáo trình đất trồng trọt - PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng (chủ biên)

By Bùi Ngọc Thuân

Tiêu đề : Đất trồng trọt

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng là chủ biên

Chuyên ngành:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Nguồn phát hành: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên)

Sơ lược: Giáo trình Đất trồng trọt được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ đại học ngành trồng trọt và một số ngành gần với ngành trồng trọt của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nguồn gốc thành phần tính chất của đất và sử dụng đất trong trồng trọt. Trong khi biên soạn tập thê tác giảđã bám sát phương châm giáo dục của Nhà nước Việt Nam và gắn liền lý luận với thực tiễn. Đồng thời với việc kế thừa các kiến thức khoa học hiện đại trên thế giới các tác giảđã mạnh dạn.đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất của Việt Nam vào trong tài liệu đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.

 


 

 

More...

Giáo trình Cây Lúa - Nguyễn Ngọc Đệ ( ĐH Cần Thơ )

By Bùi Ngọc Thuân

 

 

 

Tiêu đề : Giáo trình Cây lúa

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đệ

Chuyên ngành: Công nghệ ứng dụng khác Công nghệ sinh học

Nguồn phát hành: Đại học Cần Thơ

Sơ lược: Từ sau ngày giải phóng đến nay Trường ĐH Cần Thơ đã cung cấp cho ĐBSCL hàng ngàn kỹ sư trồng trọt hàng chục thạc sĩ tiến sĩ và còn tiếp tục đào tạo hàng năm. Trong chương trình đào tạo cây lúa bao giờ cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể. Nhu cầu về một tài liệu chuẩn cập nhật hóa và ĐBSCL hóa để sinh viên tham khảo là hết sức cần thiết. Do đó bằng kiến thức và kinh nghiệm cá nhân và nỗ lực học hỏi ở đồng nghiệp cộng với việc tra cứu sách báo tài liệu trong và ngoài nước chúng tôi cố gắng soạn thảo giáo trình nầy nhằm phục vụ yêu cầu trên.

 


 

 

More...